НАШАТА ДЕЙНОСТ

Основния ни предмет на дейност е изграждането на подземни инфраструктури.

Фирма Славков Инженеринг е създадена през 2017. Основния ни предмет на дейност е изграждането на подземни инфраструктури чрез земно-изкопни, насипни дейсноти, направа на всякакъв вид изкопи и обратни насипи, цялостни довършителни дейности след приключване на насипите, отдаване под наем на строителна механизация.

Ние работим както с фирмени така и с частни клиенти в цялата страна. Натрупания опит и ефективна механизация ни позволява бързо и качествено справяне с възложените задачи, отговорно отношение към поетите ангажименти, с пълно разбиране нуждите на клиентите ни.

УСЛУГИ

Изграждането на подземни инфраструктури, земно-изкопни и насипни дейсноти, изкопи и обратни насипи, цялостни довършителни дейнсоти след приключване на насипите, отдаване под наем на строителна механизация.

ИЗКОПНИ РАБОТИ
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ОПТИЧНИ ТРАСЕТА
МЕХАНИЗАЦИЯ ПОД НАЕМ
БИЗНЕС КЛИЕНТИ
ОБРАТНИ НАСИПИ
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАСЕТА
ДРУГИ
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ

ПРОЦЕС НА РАБОТА

Нашият процес на работа е гъвкъв и напълно прозрачен за клиентите ни, като е напълно съобразен с техните бизнес изисквания.

ПЛАНИРАНЕ

 • Среща с клиента
 • Анализ на бизнес изискванията
 • Планиране
 • Изготвяне на оферта
 • Сключване на договор

ДИЗАЙН

 • Изготвяне на проект
 • Валидиране на проекта от страна на клиента
 • Финализиране на проект
Изграждане на подземни инфраструктури

ИЗГРАЖДАНЕ

 • Изграждане на проект
 • Качествен контрол и тестване
 • Предаване на завършения проект към клиента

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

Ние се ангажираме да спазваме нашите ценности във всеки проект и задача, които поемаме.

 • Качество на работа
 • Спазване на срокове
 • Отдаденост към клиента

 

Механизация под наем