НАШИТЕ УСЛУГИ

Изграждане на подземни инфраструктури

Основния предмет на дейност на Славков Инженеринг е изграждане на подземни инфраструктури, изкопни дейности, насипни дейности, обратни насипи, оптични и електрически трасета, вертикална планировка, канализация и водопровод, наем на строителна механизация.

ИЗКОПНО-НАСИПНИ ДЕЙНОСТИ

Фирмата ни може да реализира всички изкопно-насипни дейности за жилищното строителство, пътно строителство, линейни изкопи за канализация, водопровод, газопровод, топлопровод, електрически трасета, оптични трасета до ръчни изкопи на трудно достъпни за механизация места.

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД

Приобщаване към налична обществена канализация или водопровод, локална канализация към септични ями, инсталиране на пречиствателни станции и тяхното отвеждане.

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Целта на вертикалната планировка на терена е да се осъществи връзка между всичките му части – нива, улици, алеи, сгради, чрез моделиране на терена, така че той да стане практичен, удобен, здрав и безопосен за човека и не на последно място – красив.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНИ ТРАСЕТА

Като основна част по дейностите на фирмата, инфраструктурното изграждане под земята е залегнло и изграждането на оптични мрежи чрез земно-изкопни насипни дейности.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАСЕТА

Като основна част по дейностите на фирмата, инфраструктурното изграждане под земята е залегнло и изграждането на електрически трасета чрез земно-изкопни насипни дейности.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОД НАЕМ

Фирмата разполага с изкопно, насипна механизация, която се отдава под наем с оператор и траспорт.