ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ТЕРАСИРАНЕ

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ТЕРАСИРАНЕ

Целта на вертикална планировка терасиране на терена е да се осъществи връзка между всичките му части:

  • нива
  • улици
  • алеи
  • сгради

Това става чрез моделиране на терена, така че той да стане практичен, удобен, здрав и безопосен за човека и не на последно място – красив!

За това всичко започва от идейния проект минавайки през точно проектиране. Продължава с изграждането на една удобна, практична и красива околна среда с плавни преходи между нивата на терена, алеи и улици с минимални наклони по него, стабилна почва.

Минава през правилно отводняване и наклони за оттичане, чрез отвеждане на повърностните и подпочвени води с изграждане на необходимите съоръжения.

За финалното оформяне на терена използваме настилки, полагаме тротоарни плочи, бордюри, унипаважни настилки, гранитен паваж, изработка на бетонни стълбища и подпорни стени. Ние работим по силно наклонените терени, залесяване на почвените части с тревни смески и средна растителност, подхранвани от поливна система, с изграждане на места за отдих на открито. Така вашия двор придобива удобен и привлекателен вид, лесен за експлоатация и поддръжка.

Вертикална планировка терасиране.

С натрупания си опит Вие може да рзчитате на нас за качественото и и точно изпълнение на идеите за вашия двор или терен.

Вертикална планировка терасиране – свържете се с нас тук.

Машини използвани за вертикална планировка.

Вертикална планировка терасиране

СЛАВКОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Изграждане на подземни инфраструктури

Вертикална планировка терасиране