ДРУГИ

Използването на широкоспектърна механицазия и опитни служители ни позволява извършването и на други дейности както за фирмени така и за частни клиенти.

Такива са:

  • Високоефективно механизирано почистване на обрасли терени чрез изкоренявне и мулчиране
  • Подравняване и терасиране на парцели
  • Снегопочистване и снегоизвозване
  • Дрениране и отводняване
  • Механизация под наем с включени оператор и транспорт
  • Консултански дейности във всеки етап на вашия проект
Изкопно-насипните дейности

СЛАВКОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Други услуги

Вертикална планировка терасиране