ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Подготовката на терена са земно-изкопно насипни дейности.

Определяне целите, които трябва да се покрият от нуждите за потребление, съобразявайки се с терена и наличните структури води до съставянето на проект преди започване на същинската работа. Приобщване към налична обществена канализация, локална канализация към септични ями, инсталиране на пречиствателни станции и тяхното отвеждане, локализиране на проблеми по стари канализиции и тяхното ремонтиране, ние сме сигурен партньор при цялостното изграждане на вашето решение, и всички допълнителни довършителни работи по терена.

В предвид от нуждите Ви ние ще Ви консултираме, направим оглед и съставим цялостно адекватно решение съобразено с всички фактори. След договаряне на всичките дейности и благодарение на опитния ни персонал ще Ви предложим и възможно най-оптималните срокове за изпълнение на договорените задачи.

Не се колебайте да се свържете с нас.

Общя информация водоснабдителна система.

СЛАВКОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Изграждане на подземни инфраструктури

Изграждане на водопровод и канализация
Изкопно-насипните дейности