ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАСЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАСЕТА

Друга не по-малко залегнала дейсност в работния ни процес е изграждане на електрически трасета.

Това са подземни високоволтови трасета. Ние рзполагаме с необходимия персонал, собствена механизация и необходима номенклатура за цялостно изграждане на проектите ви. Ние знаем колко е важно за вас свършената работа в заложените срокове и без излишни усложнения. Качественото изпълнение е гарантирано от професионално и отговорно изпълнение към възложените задачи без компрониси от началото до края.

Не се колебайте да потърсите съдействите като се свържите с нас ТУК.

Обща информация за електроснабдителната мрежа.

Изграждане на електрически трасета

СЛАВКОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Подземни инфраструктури

Изграждане на водопровод и канализация