Фирма Славков Инженеринг е създадена през 2017. Основния ни предмет на дейност е изграждането на подземни инфраструктури чрез земно-изкопни, насипни дейсноти, направа на всякакъв вид изкопи и обратни насипи, цялостни довършителни дейнсоти след приключване на насипите, отдаване под наем на строителна механизация.